Minggu, 13 November 2011

Soal Pemeriksaan Bahan Bangunan Kelas 10 TKBB

31. Pemeriksaan bahan bangunan agregat meliputi pemeriksaan….

A. Pemeriksaan kadar air, kadar lumpur, kadar zat organic, gradasi butir

B. Pemeriksaan kadar air, kadar lumpur, kadar zat organic, kadar butiran,

gradasi butir

C. Pemeriksaan kadar air, kadar lumpur, kadar zat organic, kadar berat timbangan, gradasi butir

D. Pemeriksaan kadar air, kadar lumpur, kadar zat organic, kadar pemanasan, gradasi butir

E. Pemeriksaan kadar air, kadar lumpur, kadar zat organic, kadar pemanasan

32. Pengambilan sampel dalam pemeriksaan agregat dapat dilakukan dengan cara….

A. Splitter, Quartering, Penimbangan.

B. Splitter, Quartering, Pengovenan.

C. Splitter, Quartering, Penimbangan, Pengovenan.

D. Splitter, Quartering.

E. Penimbangan, Pengovenan.

33. Jumlah berat pengambilan sampel agregat halus untuk sejumlah pemeriksaan, minimal seberat….

A. 1.000 Gram D. 5.000 Gram

B. 2.000 Gram E. 6.000 Gram

C. 3.000 Gram

34. Jumlah benda untuk dirata-rata pada pemeriksaan minimal sejumlah….

A. 1 Benda uji D. 4 Benda uji

B. 2 Benda uji E. 5 Benda uji

C. 3 Benda uji

35. Agregat kasar/kerikil pipih + panjang menurut SII maksimal berapa…

A. 10 % B. 15 % C. 20 % D. 25 % E. 30 %

36. Suhu oven ketika digunakan agar mencapai kering mutlak ialah sebesar….

A. 100 °C D. 105 °C – 5 °C

B. 105 °C E. 105 °C ± 5 °C

C. 105 °C + 5 °C

37. Lama pengovenan benda uji agar mencapai kering mutlak ialah minimal selama….

A. 12 Jam B. 18 Jam C. 24 Jam D. 30 Jam E. 36 Jam

38. Dalam pemeriksaan kadar lumpur agregat halus/pasir, alat dan bahan yang digunakan adalah….

A. Cawan, Timbangan, Oven, Gelas Ukur, Air.

B. Cawan, Timbangan, Oven, Gelas Ukur, Splitter, Air.

C. Cawan, Timbangan, Oven, Gelas Ukur, Splitter, Quartering, Air.

D. Cawan, Timbangan, Oven, Gelas Ukur, Quartering, Air.

E. Cawan, Timbangan, Gelas Ukur, Splitter, Quartering, Air.

39. Bila A = Berat sampel awal; B = Berat sampel akhir, maka kadar lumpur agregat halus dapat dihitung dengan rumus…

A. Kadar Lumpur = (A – B) : B x 100 %

B. Kadar Lumpur = (A – B) : A x 100 %

C. Kadar Lumpur = (B – A) : B x 100 %

D. Kadar Lumpur = (B – A) : A x 100 %

E. Kadar Lumpur = (B + A) : B x 100 %

40. Bila A = Berat sampel awal; B = Berat sampel akhir, maka kadar air agregat halus dapat dihitung dengan rumus…

A. Kadar Air = (A – B) : B x 100 %

B. Kadar Air = (A – B) : A x 100 %

C. Kadar Air = (B – A) : B x 100 %

D. Kadar Air = (B – A) : A x 100 %

E. Kadar Air = (B + A) : B x 100 %

Berikut ini data hasil pemeriksaan benda uji agregat halus :

No

Uraian

Berat (Gram)

Kadar Lumpur

Kadar Air

1

Berat sampel awal (A)

250

255

2

Berat sampel akhir (B)

245

250

3

Berat cawan

50

50

41. Kadar lumpur agregat halus dari data diatas ialah ….

A. Kadar lumpur = 2,00 % D. Kadar lumpur = 4,00 %

B. Kadar lumpur = 2,50 % E. Kadar lumpur = 5,00 %

C. Kadar lumpur = 3,00 %

42. Kadar air agregat halus dari data diatas ialah ….

A. Kadar air = 2,00 % D. Kadar air = 4,00 %

B. Kadar air = 2,50 % E. Kadar air = 5,00 %

C. Kadar air = 3,00 %

43. Dalam pemeriksaan gradasi/susunan butir agregat alat yang dibutuhkan ialah….

A. Cawan, Timbangan, Oven, Gelas Ukur.

B. Cawan, Timbangan, Oven, Gelas Ukur, 1 set Ayakan.

C. Cawan, Timbangan, Oven, 1 set Ayakan.

D. Cawan, Timbangan, Oven, 1 set Ayakan, Stopwatch.

E. Cawan, Timbangan, Oven, Gelas Ukur, 1 set Ayakan, Stopwatch.

44. Dalam pemeriksaan gradasi pasir, angka kehalusan pasir menurut SII sebesar…

A. 1,5 – 3,0 D. 1,5 – 4,0

B. 1,5 – 3,4 E. 1,5 – 4,8

C. 1,5 – 3,8

45. 1 set ayakan (mm) pada pemeriksaan agregat halus yang benar ialah ….

A. 0,035 – 0,075 – 0,15 – 0,30 – 0,60 – 0,12 – 2,4 – 4,80

B. 0,035 – 0,075 – 0,15 – 0,30 – 0,60 – 0,12 – 2,4 – 4,80 – 9,60.

C. 0,075 – 0,15 – 0,30 – 0,60 – 0,12 – 2,4 – 4,80 – 9,60

D. 0,035 – 0,075 – 0,15 – 0,30 – 0,60 – 0,12 – 2,4 – 4,80 – 9,60 – 19,20

E. 0,075 – 0,15 – 0,30 – 0,60 – 0,12 – 2,4 – 4,80 – 9,60 – 19,20

F. 0,15 – 0,30 – 0,60 – 0,12 – 2,4 – 4,80 – 9,60 – 19,20

Berikut ini data hasil pemeriksaan gradasi pasir :

Ø

Berat Pasir (gram)

Prosentase (%)

Ayakan

Pasir +

Cawan

Pasir

Tertinggal

Tertinggal

Lolos

(mm)

Cawan

Komulatif

Komulatif

9,6

---

---

---

---

0

……

4,8

140

100

40

4

4

……

2,4

230

90

140

14

18

……

1,2

200

90

110

11

29

…...

0,6

300

90

210

21

50

…...

0,3

390

100

290

29

79

…...

0,15

300

100

200

20

99

……

0,075

100

90

10

1

100

……

Σ W

…….

Σ Tk

…….

46. Berapa jumlah sampel pasir yang dibutuhkan (dalam gram)….

A. 1.000 B. 1.100 C. 1.200 D. 1.300 E. 1.400

47. Berapa besar jumlah prosentase tertinggal komulatif sampel pasir tersebut….

A. 1,50 B. 3,50 C. 3,79 D. 3,80 E. 3,97

48. Isian untuk prosentase lolos komulatif dari tabel diatas ialah berturut-turut dari atas sebagai berikut :

A. 0; 4; 18; 29; 50; 79; 99; 100. D. 100; 96; 82; 71; 50; 21; 1; 0.

B. 100; 99; 79; 50; 29; 18; 4; 0. E. 100; 94; 88; 79; 50; 20; 3; 0.

C. 0; 1; 21; 50; 71; 82; 96; 100.

49. Pembagian Zone pada agregat halus menurut SII ada berapa zone ?

A. 1 Zone B. 2 Zone C. 3 Zone D. 4 Zone E. 5 Zone

50. Gambar berikut adalah adalah langkah dalam pemeriksaan….

Selamat Mengerjakan

1 komentar: